Návštěva realizačního týmu na Islandu

Návštěva realizačního týmu na Islandu

Tisková zpráva 24.5.2016

 V rámci bilaterální spolupráce na projektu „Obnovený zámek Svijany představuje unikátní nálezy z doby bronzové a jinou historii a kulturu“ navštívila část realizačního týmu obnovy Zámku Svijany ve dnech 18.-22.5.2016 své partnery z Islandského institutu archeologie v Reykjavíku. Pracovní harmonogram obsahoval 19.5.2016 cestu po archeologických nalezištích s odborným výkladem (biskupství ve Skálholtu, muzeum ve Skógaru), 20.5.2016 odborný seminář "Historie a současnost Islandu v kontextu archeologie, kultury, ekonomiky a politiky" (uskutečnil se v prostorách institutu v Reykjavíku) a 21.5.2016 odborný workshop věnovaný problematice archeologických dílen a zážitkové archeologii (proběhl v „The Settlement Exhibition Reykjavík 871 +/- 2”).

 Při této návštěvě došlo k další diskuzi a rozpracování tématu výstavních prostor o Islandu a tématu archeologické dílny a zážitkové archeologie prezentované na zámku ve Svijanech. Dále byly vzájemně představeny nejnovější archeologické výzkumy, včetně ukázkových lokalit a informace o úrovni zapojování dalších nových vědních oborů při odhalování nových nalezišť. V několika vybraných oblastech (studium hmotné kultury, terénní výzkum, genetická genealogie a archeogenetika, přepracování zákonů o starožitnostech a reorganizování ochrany kulturního dědictví, možnosti grantové politiky aj.) byla oběma partnery přislíbena další vzájemná spolupráce.

Napište nám