Partneři projektu

 Liberecký kraj

 

Logo Liberecký krajDruhý nejméně lidnatý kraj v ČR patří zároveň mezi nejlesnatější. Na jeho území leží nejstarší národní park Krkonoše a nejstarší chráněná krajinná oblast Český ráj. Právě díky přírodnímu bohatství se stává Liberecký kraj vděčným turistickým cílem.

 

Sdružení Český ráj

Sdružení Český ráj (SČR) je zapsaný spolek, jehož cílem je spolupráce členských obcí, měst, podnikatelských a dalších subjektů na trvale udržitelném rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. 

 

Obec Svijanylogo obec svijany

Malebná obec s bohatou historií leží na pravém břehu Jizery zhruba 6 km od města Turnov. Blízkost Českého ráje, Naučná stezka Svijany a řada přírodních krás z ní dělá atraktivní turistický cíl.

  

Národní památkový ústav ÚPS na Sychrově

logo NPÚ ÚPS na Sychrově

 

Územní památková správa na Sychrově spravuje 18 památkových objektů v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Jejím posláním je nejen správa památek jako takových, ale také péče o mobiliář a hledání cest, jak co nejekonomičtěji a zároveň s láskou přistupovat ke státem svěřeným historickým stavbám.

 

Severočeské muzeum v Libercilogo Severočeské muzeum

Severočeské muzeum v Liberci je nejstarším uměleckoprůmyslovým muzeem v českých zemích. Disponuje mimořádně bohatými sbírkami ze všech zájmových oborů, i když historicky zde byl kladen důraz na sklo a textil.

 

Život hrou

logo montessori

 Montessori pedagogika je založena na pečlivém pozorování dětí a odhalování jejich skutečných potřeb. Dětem od útlého věku nabízí motivující prostředí připravené pro jejich přirozený rozvoj, získávání znalostí a dovedností, objevování okolního světa i vlastní osobnosti.

  

ROMMUZlogo ROMMUZ

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 a v evropském kontextu je unikátní institucí, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů. Zároveň je prostorem pro setkávání kultur, jehož cílem je přispět k boji proti xenofobii a rasismu.

  

Kudyznudy.cz

Pod názvem Kudy z nudy naleznete projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, jehož cílem je podpora domácího cestovního ruchu. Kudy z nudy nabízí komplexní nabídku pro každého cestovatele. 

 

Objevuj památky

Jediná společná propagační platforma, která sdružuje a prezentuje soukromé, obecní, městské a krajské kulturní a technické památky napříč ČR včetně památek církevních.

 

 

EHP a Norské fondy

Granty EHP a Norských fondů představují příspěvek Islandu, Lichtenštejnska a Norska na snížení hospodářských a sociálních rozdílů a k posílení bilaterálních vztahů s 16 zeměmi EU ve střední a jižní Evropě a Pobaltí. 

 

 Institute of Archaelogy, Iceland  

Cílem islandského institutu je výzkum a zvyšování informovanosti o archeologii a příbuzných oborech. Důraz klade na rozvoj a zdokonalování jednotlivých členů v oblastech souvisejících s archeologickým průzkumem, kulturním dědictvím a revizí právních předpisů starožitností.

 

Archa13

Společenství lidí, stojící za obecně prospěšnou společností Archa 13, které chce zvýšit úroveň prezentace kulturně historických památek v České republice. Proto se snaží v rámci své činnosti oživovat stará řemesla, podporovat ochranu a záchranu památek všeho druhu a připravovat populárně naučné programy pro děti a mládež v duchu Komenského hesla "škola hrou”. 

Napište nám