STAVBA ROKU

Hlasování zahájeno. Zámek Svijany je nominován na STAVBU ROKU LIBERECKÉHO KRAJE! Děkujeme za Váš hlas, pokud se rozhodnete podpořit právě č.7.

Hlasovat můžete zde.

 

Obnova areálu zámku Svijany

 

 Pořadové číslo: 7                                       Datum kolaudace: 5.5.2016

 Kategorie: Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c./ Kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields
 

 Název stavby: Obnova areálu zámku Svijany

 Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.

 Dodavatel: SYNER, s.r.o., Liberec

 Charakter díla:
Investor: PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Lokalita: Svijany

Projektant: APRIS 3MP, s.r.o.

Chátrající areál zámek ve Svijanech postavený v 16. století zakoupila v roce 2013 společnost PIVOVAR SVIJANY a rozhodla se mu navrátit jeho dřívější důslednou podobu. Protože se jeho velká část nacházela v havarijním stavu, objekty zámku i navazující budova staré školy prošly kompletní rekonstrukcí: zmizely nevzhledné přístavby a byly obnoveny fasády i schodiště. Jedinou na první pohled patrnou novinkou je moderní přístavba výtahu ze železa a skla. 

K nejcennějším částem zámku patří pozdně renesanční malby na klenbě bývalé zámecké kaple. Podobnou výzdobu odhalil průzkum i pod pozdějšími výmalbami ve velké kapli, která vznikla z rytířského sálu. Vzácností je oltář z pomezí baroka a počátku rokoka nebo varhánky z roku 1726.

 

 Hlasovat můžete zde.

 

Napište nám