Svijanský barokní zámek po letech chátrání září, před zkázou ho zachránil pivovar

Dostupné pouze v češtině.

5. 9. 2016; novinky.cz:

Z mnoho let chátrajícího zámku, jež byl ostudou Svijan, se po rozsáhlé a náročné rekonstrukci vyloupl objekt, který vypadá, jako by nikdy nebyl v dezolátním stavu. Dostal podobu, v jaké ho znali návštěvníci na přelomu 17. a 18. století, kdy patřil Valdštejnům.

Proměnou prošlo i okolí, návštěvníci budou velmi příjemně překvapeni zahradou. Je moderní, příjemná. Jediné, co asi zarazí, je prosklený výtah podél jedné ze stěn. Postavili ho pro vozíčkáře.

Na zámeckém nádvoří najdete i moderně zařízené informační středisko spojené s pokladnou.

Prasečí ves

Svijany se dříve jmenovaly Sviňany, v obci chovali mniši z nedalekého Mnichova Hradiště prasata. Obec asi moc voňavá nebyla.

Zámek zakoupil ve velmi špatném stavu Pivovar Svijany, investice, která byla podpořena Norskými fondy, se určitě vyplatila. Památky nám odcházejí před očima, je škoda ztratit jakoukoli další. U svijanského zámku to vskutku hrozilo. U příležitosti otevření narazil ředitel pivovaru Roman Havlík sud nového piva Zámecký Máz.

Pivo, doba bronzová i tajemství kraje

Protože jsme v pivovarnické obci, je logické, že se část expozice věnuje i v interaktivní formě pivu a všemu, co se kolem nádherně hořkého nápoje, na který jsme právem hrdí, točí. Jsou tu i kádě na pivní lázeň.

Při restaurátorských pracích dělníci narazili na zamalované fresky, které byly pro objevitele velkým překvapení. Restaurátorské práce to prodražilo o několik miliónů. Ty ale zaplatil majitel ze svého.

V nádherně opraveném a upraveném podzemí narazíte na tajemná místa Libereckého kraje. Mystika je opravdu přízračná. Je tu připravena i interaktivní hra. Další expozice odkrývá osudy majitelů zámku: Svijany patřily cisterciáckému klášteru v Mnichově Hradišti. Pivovar se zmiňuje roku 1564.

Původní gotickou tvrz přestavěl renesančně Jaroslav z Vartenberka. Po něm ves získal později popravený přední činitel protihabsburského povstání Jáchym Ondřej Šlik.Po popravě na Staroměstském náměstí po prohrané půtce na Bílé hoře získal Svijany Albrecht z Valdštejna.

Jeho rod tu hospodařil do roku 1814, po nich přišli vlastníci nedalekého Sychrova Rohanové. Že byl v roce 1945 zámek zkonfiskován a znárodněn, je nabíledni. Poté ho vlastnily Severočeské pivovary. Roku 1996 zámek koupil Milan Rýdlo z Čápovky pro sídlo Rytířského řádu svatého Václava.

Další expozicí je unikátní kolekce vykopávek z Příšovic  u Turnova, jsou datovány do doby bronzové. Našlo se tu největší pohřebiště v Čechách se sedmi stovkami nádob. Hroby jsou staré přes 3000 let. Zrekonstruováno je krematorium, pohřební rituál i model vsi.

Obnovena byla kaple, našel se tu zachovaný dřevěný oltář z doby přechodu z baroka na rokoko, a malé varhany. Ze zámku dělníci vyvezli desítky velkokapacitních kontejnerů nepořádku a suti. Prohlédnout si můžete i rytířský sál ze 16. století. V zámeckém podkroví museli likvidovat kóje, kde bývali ubytováni zaměstnanci pivovaru.

Až pojedete do Svijan pro pivo, zajděte i za kulturou. Určitě se vám tu bude líbit.

Napište nám