Svijanský zámek se rekonstruuje, v polovině příštího roku bude zpřístupněn veřejnosti

Svijanský zámek se rekonstruuje, v polovině příštího roku bude zpřístupněn veřejnosti

Svijany 22. 6. 2015: Jsou tomu dva roky, co Pivovar Svijany koupil chátrající svijanský zámek s cílem udělat z něj opět společenské a kulturní centrum obce. Od jara probíhá na zámku první etapa kompletní rekonstrukce, kterou Svijany realizují částečně ze svých zdrojů, částečně z EHP a Norských fondů. Kulturní památka bude zpřístupněna veřejnosti v polovině roku 2016. Od počátku zde bude k vidění trvalá expozice archeologických nálezů z doby bronzové, které pocházejí z okolí obce Svijany.

Pivovar a zámek k sobě patřily od založení pivovaru v roce 1564. Za minulého režimu byla památka zkonfiskována a posléze prodána do soukromých rukou, kde bohužel dál chátrala. Pivovar Svijany koupil zámek v roce 2013 s úmyslem vybudovat v něm kulturně společenské centrum nabízející nejen příjemné místo k setkávání, ale také kulturní vyžití. „Hned po otevření v polovině příštího roku nabídneme návštěvníkům trvalou expozici s unikátními archeologickými nálezy z doby bronzové, které pocházejí z okolí obce Svijany,“ přibližuje Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany. Na zámku by měla být v první fázi zpřístupněna také zámecká kaple, výstavní prostory s historií zámku a jeho pánů, archeologická dílna a návštěvnické centrum Libereckého kraje.

Na rekonstrukci, která začala na jaře 2015, se aktivně podílejí Liberecký kraj, obec Svijany, Severočeské muzeum spolu s předním archeologem Mgr. Petrem Brestovanským, Národním památkovým ústavem ÚPS na Sychrově, vzdělávacím centrem Život hrou a obecně prospěšnou společností ARCHA 13. Právě Mgr. Brestovanský je zodpovědný za přípravu výstavní expozice, jejímž těžištěm budou archeologické nálezy z období 10. – 9. století před Kristem, nalezené v katastru Svijan a Příšovic. Z hlediska archeologie se jedná o naprostou senzaci, protože na zámku ve Svijanech představí největší nález pohřebiště tohoto typu v severních Čechách za posledních 50 let. Pro svůj mimořádný význam bylo naleziště dokonce vyhlášeno archeologickou kulturní památkou. „Základem expozice budou nálezy z průzkumu naleziště „Na Cecilce“ v Příšovicích, kde nám svědectví vydalo 90 hrobů, ze kterých jsme zachránili téměř 700 kusů nádob a jejich torz. Nyní stále objevujeme i další cenné předměty při archeologickém průzkumu přímo na zámku Svijany. Tyto nové objevy do výstavní expozice samozřejmě také zahrneme,“ říká archeolog Brestovanský. Ten, spolu s členy obecně prospěšné společnosti ARCHA 13, která si klade za cíl podporovat a chránit historické památky všeho druhu, přizval do spolupráce i architekta, člena divadla Sklep a spoluautora televizního cyklu Šumných měst Davida Vávru. „David Vávra má neskutečný cit pro ducha věcí, a tak jsem ho požádal, aby historické expozice pomohl vizuálně ztvárnit“, dodal Brestovanský.

Tiskovou zprávu ve formátu .doc si můžete stáhnout zde.

Napište nám